Utrecht
5 maand(en)
36 uur per week
1-8-2024
17-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

De architect participeert zowel in het publiek-privaatrechtelijk samenwerkingsverband "Trusted Information Partners" (TIP) als intern Belastingdienst 

De businessarchitect is op het terrein van vernieuwing van de digitale gegevensuitwisseling verantwoordelijk voor:

 • het opleveren van architectuurproducten
 • bijdrage aan de visie en
 • inhoudelijk richting geven aan lopende trajecten.

De digitale gegevensuitwisseling dient te voldoen aan de eisen die de toenemende mate van digitalisering van zaken doen daar aan stelt alsmede aan de eisen vanuit wet- en regelgeving (bijv eIDAS, WMEBV, WDO)

Twee belangrijke trajecten die rondom dit thema spelen en waar de architect een prominent inhoudelijke verantwoordelijkheid heeft:

 • Trusted Infomation Partners (TIP). In dit publiek-private samenwerkingsverband is de architect namens de Belastingdienst/MKB verantwoordelijk voor bijdragen aan en uitwerken van architectuurproducten rond het afsprakenstelsel gekwalificeerde gegevensuitwisseling (vertrouwensdiensten)
 • Kanaalonafhankelijke Interactieve services (KIS). Met KIS worden nieuwe services binnen de Belastingdienst ontwikkeld waarmee ondernemers en fiscaal dienstverleners op een veilige manier en via een kanaal naar keuze (boekhoudpakket, apps, fiscale software, portaal Belastingdienst etc.), gebruik kunnen maken van het servicepalet en de informatie van de Belastingdienst.

Naast bijdragen aan de hiervoor genoemde ontwikkelingen verzorgt de architect vanuit deze ontwikkelingen de inhoudelijk verankering richting andere domeinen binnen de Belastingdienst. 

Achtergrond opdracht

MKB wil dat ondernemers gemakkelijk, tijdig en goed aangiften en betalingen doen, waarbij vooraf vergissingen en fouten worden voorkomen en achteraf minder herstel van fouten nodig is. Dit willen we bereiken door middel van het gebruik van standaarden, gestandaardiseerde voorzieningen en beter op de doelgroep toegesneden dienstverlening. Deze worden in samenwerking met ketenpartners ontwikkeld. Daarmee ontstaat een zoveel mogelijk ononderbroken keten, van de primaire vastleggingen door de ondernemer tot aan het doen van de aangifte, het opleggen van de aanslag en de betaling.

Belangrijk hierbij is dat alle partijen (w.o. ondernemers, fiscaal dienstverleners en overheid) op eenvoudige en betrouwbare wijze digitaal zaken kunnen doen. Daartoe lopen zowel binnen als buiten de Belastingdienst tal van initiatieven. Het is zaak als Belastingdienst hier bij aangesloten te blijven en waar wenselijk te participeren.

Gekwalificeerde gegevensuitwisseling

Onder druk van digitalisering, globalisering en overheidsbeleid is de administratieve omgeving van de ondernemer aan het evolueren tot een complex ecosysteem. 

Om dit ecosysteem ook in de toekomst goed te kunnen ondersteunen is gestart met het opzetten van een publiek-privaatrechtelijk samenwerkingsverband genaamd Trusted Information Partners (TIP). TIP werkt aan een toekomst waarin we alle digitale transacties, ook juridisch gevoelige zaken of zaken met een grote financiële impact, veilig, betrouwbaar en gemakkelijk kunnen afhandelen.

De Belastingdienst werkt mee om te komen tot een architectuur van Trusted Information Partners. Met deze architectuur willen private en publieke partijen uit o.a. de vastgoedsector (HDN, NVM), de bancaire sector (ING) en de overheid (Belastingdienst en Logius) komen tot standaardisatie bij de implementatie van Europese standaarden voor vertrouwensdiensten, gebaseerd op de eIDAS-verordening. 

Te denken valt aan het toepassen van digitale handtekeningen door natuurlijke personen, digitale verzegelingen door organisaties en digitale tijdstempels zowel bij uitwisseling van documenten als van gegevenssets. Hierbij wordt afgestemd met andere overheidstrajecten gericht op het toepassen van deze standaarden, zoals het werken met virtual credentials bij wallets (eIDAS2) en bij trajecten van Regie op Gegevens, participatie ontwikkeling ecosysteem ‘Trusted information partners’ en Borging visie afsprakenstelsel in de UTNS eIDAS. Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt aangesloten bij de eIDAS-verordening

Kanaalonafhankelijke Interactieve Services

Met Kanaalonafhankelijke Interactieve Services wordt in de gewenste situatie een nieuwe oplossing/service geboden, waarmee ondernemers en fiscaal dienstverleners op een veilige manier en via een kanaal naar keuze (boekhoudpakket, apps, fiscale software, portaal Belastingdienst etc.), gebruik kunnen maken van het servicepalet en de informatie van de Belastingdienst. Deze oplossing ondersteunt interactieve communicatie tussen ondernemers, fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst (twee richtingsverkeer); het biedt dus een interactieve service. 

Over de klant:

Belastingdienst Helaas kunnen wij geen ZZP-ers aanbieden bij de belastingdienst. Eventueel geïnteresseerde ZZP'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= in loondienst) laten aanbieden door Circle8. Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met Circle8

Eisen:

 • Bachelor Bedrijfskunde of informatica 
 • TOGAF en Archimate
 • Minimaal 3 jaar ervaring met interdepartementale samenwerking, externe partners (softwareontwikkelaars, fiscaal dienstverleners, koepelorganisaties), keteninformatisering. 
 • Minimaal 3 jaar ervaring met Standard Business Reporting (standaarden en methodieken van SBR, waaronder XBRL en Digipoort)
 • Minimaal 3 jaar ervaring met opstellen van visiedocumenten (blueprint).
 • Minimaal 3 jaar ervaring met eIDAS en moderne (API) koppelvlakken voor gegevensuitwisseling

Wensen:

 • Kennis en ervaring met de bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst en de IV-organisatie binnen de Belastingdienst is en pré.

Competenties:

 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Visie

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 16 juli 2024, voor 17:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Let op: De aanvraag betreft een ondersteunde rol en volgt instructies op van leidinggevende. Dit past niet binnen de wet DBA. Hierdoor is het niet mogelijk om ZZP'ers te contracteren. Eventueel geïnteresseerde ZZP'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= in loondienst) laten aanbieden door Circle8. Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met Trees van Schaik