Gorinchem, Utrecht, Projectlocaties.
12 maand(en)
36 uur per week
2-9-2024
16-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

A27 Houten - Hooipolder

Het project A27 Houten-Hooipolder (A27HH) betreft de verbreding van de rijksweg A27 tussen aansluiting Houten en knooppunt Hooipolder. Dit is een traject van circa 47 kilometer, waarover circa 24 kilometer aan spitsstroken zal worden gerealiseerd. Het project wordt daarnaast gekenmerkt door vier grote vaarwegkruisingen en een groot aantal interne en externe (bestuurlijke) stakeholders. Het Tracébesluit van de A27HH is in december 2020 onherroepelijk geworden. 

Het totale project is gegund op basis van twee afzonderlijke GWW realisatiecontracten. Deze opdracht betreft een rol binnen het Design, Build & Maintain contract voor het zuidelijke traject Everdingen-Hooipolder (A27HH Zuid). 

Voor meer informatie over het project zie de website: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a27-verbreding-traject-houtenhooipolder

Twee-fasen aanpak

In het project wordt een binnen Rijkswaterstaat nieuwe werkwijze toepast: de twee-fasen aanpak. Dit houdt in dat de periode na gunning is verdeeld in twee fasen. In de eerste fase werkt de opdrachtnemer onder onze begeleiding het ontwerp op enkele zeer complexe en risicovolle onderdelen verder uit tot het niveau Definitief Ontwerp (baseline). Aan het eind van deze fase zijn de risico’s beter in te schatten en worden de totaalprijs, planning, hindereenheden en milieukosten vastgesteld. Daarna start de tweede fase, de daadwerkelijke realisatie. Om de verantwoordelijkheidsverdeling helder te houden werken we, conform het Visiedocument, samen conform de UAV-GCI: de opdrachtnemer ontwerpt en is ontwerpverantwoordelijk. Tijdens het ontwerp zijn wij een professionele gesprekspartner voor onze opdrachtnemer. Wij toetsen daarom niet alleen zijn ontwerp(-proces), maar denken ook actief mee, nemen deel aan benodigde overleggen en zoeken met de opdrachtnemer naar de optimale oplossing, bijvoorbeeld door knellende eisen bespreekbaar te maken. Kernwoorden bij deze samenwerking zijn eigenaarschap, eigen deskundigheid, transparantie en gelijkwaardigheid.

Voor meer informatie over de twee-fasen aanpak zie de website: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/op-weg-naar-een-vitaleinfrasecto

Binnen het project A27HH Zuid zijn, vanwege haar omvang, de werkzaamheden opgedeeld in een viertal deelprojecten. Voorliggende vacature heeft betrekking op de deelprojecten Merwedebrug en Keizersveerbrug. De rol van Ontwerpleider vraagt om ruime ervaring en technische expertise en iemand die integraal denkt en sterk is in coördinerende vaardigheden. Je bent onderdeel van het technisch team onder leiding van de Technisch manager. De Technisch manager zorgt waar nodig voor besluitvorming binnen het IPM-team, bijvoorbeeld als het gaat over het (willen) afwijken van contracteisen. Hierbij rekent de Technisch manager op jouw inhoudelijke ondersteuning en advies. 

Als ontwerpleider stuur je inhoudelijk de technisch adviseurs aan die aan de betreffende deelprojecten werken. Je organiseert voor jouw deelprojecten technische overleggen en zit deze overleggen voor. Je denkt en werkt integraal en doorgrondt de consequenties van technische keuzes voor veiligheid, tijd en geld, voor de andere IPM-disciplines en de andere deelprojecten. Je hebt oog voor de omgeving en de maakbaarheid tijdens de realisatie.  

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het technisch ontwerp van de deelprojecten Merwedebrug en Keizersveerbrug. Dit houdt in:
 • Je bent binnen het technisch team A27HH Zuid het eerste aanspreekpunt voor het technisch ontwerp binnen dit deelgebied.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en sparringpartner van de opdrachtnemer voor het technisch ontwerp binnen dit deelgebied.
 • Je stuurt de betrokken technisch adviseurs binnen het technisch team van RWS inhoudelijk aan, overziet daarbij de raakvlakken tussen de verschillende technische disciplines en hebt hierin een coördinerende rol.
 • Je hebt oog voor de belangen van de andere disciplines binnen het projectteam van RWS, zoals omgevingsmanagement en contractmanagement, en betrekt hen tijdig bij vragen en issues. 
 • Je hebt oog voor de belangen van andere RWS-onderdelen, waaronder de Beheerder en VWM, en betrekt hen tijdig bij vragen en issues.
 • Je ondersteunt de Technisch manager inhoudelijk bij het voorbereiden van besluitvorming.

Omdat we als opdrachtgever eenduidig en helder naar buiten communiceren vinden we het belangrijk dat ook externe medewerkers vanuit hun Rijkswaterstaat-account werken en communiceren. Dit is tevens belangrijk voor vlotte samenwerking en het plannen van afspraken. We stellen dit als vereiste.

Meest essentiële competenties:

 • Je bent communicatief vaardig en kunt anderen overtuigen.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je durft besluiten te nemen.
 • Je bent nieuwsgierig en hebt een open houding.
 • Je kunt goed omgaan met onzekerheden en/of projectdynamiek.

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgerond HBO diploma in de richting van Civiele techniek, Weg en Waterbouwkunde of soortgelijk.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring tijdens de ontwerpfase van betonnen en/of stalen bruggen. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring aan opdrachtnemerszijde als ontwerpleider over meerdere disciplines tijdens de ontwerpfase van betonnen of stalen bruggen met een overspanning van minimaal 100 m. 
 • De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA). 
 • De aangeboden kandidaat heeft een aanvullend diploma als beton- en staalconstructeur.
 • Mate waarin de kandidaat kennis van en aantoonbare werkervaring heeft tijdens de ontwerpfase van zowel betonnen als stalen bruggen met een overspanning van minimaal 100 meter. 
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring heeft tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van beweegbare bruggen.
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring heeft met (het begeleiden van) het uitvoeringsontwerp van bruggen.

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 15 juli 2024, voor 15:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Max tarief: € 115.-

Optie tot verlenging : Ja, 5x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.