Utrecht
12 maand(en)
20 uur per week
1-8-2024
18-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Als Mobiliteitsmanager bereikbaarheidsaanpak maak je deel uit van het omgevingsteam binnen het project en leg je verantwoording af aan de omgevingsmanager. Je geeft effectief en efficiënt invulling aan de bereikbaarheidsaanpak voor het project V&R Viaducten A44, de daarvoor benodigde inhoudelijke afstemming en de uitwerking van de specifieke bereikbaarheidsmaatregelen. 

In jouw rol heb je de primaire focus op de inhoudelijke aspecten van de bereikbaarheidsaanpak (bijvoorbeeld de detaillering en contractvoorbereiding voor individuele maatregelen uit het bereikbaarheidsplan zoals reis- en routeinformatiediensten en mobiliteitsmanagementmaatregelen). 

Je werkt hierbij nauw samen met Senior project- en procesleider bereikbaarheidsaanpak, die de primaire focus heeft op de procesmatige aspecten van de bereikbaarheidsaanpak (zoals te volgen processen binnen Rijkswaterstaat, met de samenwerkingspartners en met de stakeholders). Je neemt voor elkaar waar als de situatie daarom vraagt. 

Je werkt conform de landelijke Rijkswaterstaat Hinderaanpak en implementeert hierbij de geleerde lessen uit eerdere (V&R) projecten. Je houdt rekening met de ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat (projectoverstijgend en gebiedsgericht) en ontwikkelingen in de regio (professionalisering van de samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar / Breikers). Dit alles binnen de randvoorwaarden die het project heeft meegekregen voor de scope van de planfase, tijd, geld en imago.

Taken en verantwoordelijkheden

Uitvoering bereikbaarheidsplan en inkoop en afspraken voor realisatie bereikbaarheidsmaatregelen

 • Detaillering en contractvoorbereiding individuele maatregelen uit bereikbaarheidsplan (OV aanbod, fietsaanbod, kleinschalige maatregelen etc.) i.s.m. ZHB en verkeersmanager
 • Contracten opmaken / sluiten met partners, zoals deelfietsaanbieders, serviceproviders reis- en route informatie, etc.
 • Uitwerking en uitvoering/begeleiding strategie voor bereikbaarheidscommunicatie (i.s.m. communicatiecollega’s binnen OM) en slimme reis- en routeinformatie, i.s.m. communicatieadviseur project
 • Begeleiden/uitvoeren monitoring en evaluatie
 • Mogelijke deelname aan gebiedstafels ZHB/project overstijgende bijeenkomsten
 • Uitwerken mobiliteitsmaatregelen Bereikbaarheidsplan , in uitvoering bij ZHB/Breikers

Meest essentiële competenties

Flexibel, veerkrachtig en intrinsiek

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • Aangeboden kandidaat beschikt over minimaal een (afgeronde) HBO-opleiding in de richting van verkeerskunde
 • Aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met de bereikbaarheidsaanpak en/of bereikbaarheidsmaatregelen voor mobiliteits- en infrastructurele projecten. 
 • Aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met de werkvelden mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement
 • Aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de volgende specialismen:
  • Gebiedsgerichte aanpak
  • Bedrijvenbenadering
  • Slimme reisinformatie
  • Bereikbaarheidscommunicatie
  • Fietsstimulering
 • Aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aan aantoonbare kennis van en ervaring met de landelijke RWS Werkwijze ‘Hinderaanpak’.

Wensen:

 • Aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met tactisch en uitvoerend stakeholdermanagement.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met (mobiliteitsvraagstukken voor) Vervangings- en Renovatieprojecten van infrastructuur op het hoofdwegennet
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de RWS organisatie.
 •  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van monitoring en evaluatie van infrastructurele projecten en/of bereikbaarheidsmaatregelen

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 17 juli 2024, voor 12:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 106,75 / € 114,50

Optie tot verlenging : Ja, 4x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.