Den haag
12 maand(en)
36 uur per week
5-8-2024
18-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Doc-Direkt is op zoek naar informatieadviseurs die via Doc-Direkt worden ingezet voor het ministerie van Defensie.

Het Ministerie van Defensie brengt haar informatiehuishouding op orde, als basis voor informatiegestuurd werken en meer openheid. Een omvangrijk proces waarop het programma Defensie Open op Orde (DOO, 2021-2026) de regie en coördinatie voert. Met resultaten die zich als een olievlek over de gehele organisatie verspreiden.

Het programma DOO is opgebouwd langs vier peilers, die gezamenlijk zullen leiden tot het behalen van de gestelde doelstellingen van het programma:

Informatiehuishouding: Binnen vijf jaar naar een hoger volwassenheidsniveau van informatiehuishouding

Informatieverstrekking: Binnen vijf jaar voldoen aan vigerende wet- en regelgeving omtrent actieve openbaarmaking

I-professionaliteit: Gekoppeld aan alle te bereiken effecten van het programma DOO

Signalen herkennen en menselijke maat: Signalen worden tijdig herkend, erkend en opgevolgd met inachtneming van de menselijke maat

Elke peiler bestaat uit een aantal programma’s en/of projecten. De I-adviseur krijgt op basis van expertise en behoeftestelling één hoofdproject en eventueel maximaal één bijproject toegewezen. De looptijd van een hoofdproject is ten minste één jaar.

De hoofdtaken hangen sterk af van het project, maar bestaan bijvoorbeeld uit:

 • (Mede-)opstellen van plannen van aanpak, implementatie- en veranderplannen
 • Ophalen en analyseren van wensen & eisen bij directies ten aanzien van informatiebehoeften
 • Het uitwerken & documenteren van wensen & eisen en deze vertalen naar nieuwe processen en werkwijzes
 • Faciliteren van workshops, presentaties en trainingen
 • Ontwikkelen van opleidingsmaterialen (techniek, bewustwording en vakmanschap)
 • Ondersteunen van de transformatie
 • Testen van nieuwe functionaliteiten en uitwerken van user stories
 • Algehele ondersteuning aan het programmamanagement

Voorafgaand de inzet wordt afhankelijk van de opdracht een veiligheidsonderzoek variërend van Defensie VOG tot aan een A-screening uitgevoerd. In wachttijd wordt de kandidaat ingewerkt en opgeleid binnen Doc-Direkt.

Over de klant:

Het ministerie van BZK werkt aan de basis waarop we prettig samen kunnen leven en wonen. We beschermen en bewaken die basis, en we bouwen eraan. Dat doen we in Nederland en in Caribisch Nederland: de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Daarnaast ondersteunen we de Caribische landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij een sterk fundament voor een goed leven voor toekomstige generaties. 

Eisen:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van (documentair) informatiebeheer en – dienstverlening en van relevante kaders en regelgeving 
 • Minimaal 2 jaar werkervaring binnen IHH 

Wensen:

 • Ervaring met en kennis van (documentair) informatiebeheer en - dienstverlening en het gebruik van relevante ICT-middelen 
 • Mate van kennis van relevante kaders en regelgeving (bijv. Woo, AVG, Aw, BIR, Toepassingsmodel metadata) 
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. 

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 17 juli 2024, voor 10:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.