Den Haag
9 maand(en)
36 uur per week
22-7-2024
16-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Project

Informatie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is dus van groot maatschappelijk belang dat de informatievoorziening van de rijksoverheid op orde is. Juiste informatie is onmisbaar voor het functioneren van onze democratische rechtstaat. 

Overheidsinformatie moet vindbaar, beschikbaar, leesbaar en betrouwbaar zijn voor iedereen die daar recht op heeft. Om die reden investeert het Rijk op dit moment stevig in de verbetering van de informatievoorziening. 

Omdat de informatievoorziening van de rijksoverheid permanent in de maatschappelijke schijnwerpers staat, vraagt dit niet alleen om mensen met de juiste technologische en digitale kennis, maar vooral ook om mensen die het belang zien van een goede verwerking van informatie. Om dit alles te kunnen waarmaken is ook een optimale digitale werkomgeving noodzakelijk. Het project/programma “Beter Samen Werken” houdt zich bezig met de werkomgeving van de toekomst. Dit project gaat ervoor zorgen dat de werkomgeving aansluit aan op behoefte van de medewerker. Een gebruiksvriendelijke digitale omgeving werkomgeving, waarbij de medewerker op de achtergrond digitaal wordt ondersteund met functionaliteiten die zo veel mogelijk aspecten als dossiervorming, metadatering en bewaartermijnen regelt. Maar bijvoorbeeld ook minder mailverkeer door moderne samenwerkruimtes met een uitgebreide chat en een interdepartementale agenda-functionaliteit.

Het interdepartementale project/programma “Beter Samen Werken” is in drie deelprojecten onderverdeeld: 

 • Het realiseren van ‘de werkomgeving van de (nabije) toekomst’ heeft als doel om een modernisering van de digitale werkomgeving te realiseren voor, in eerste instantie, de medewerkers van ministeries. De eerste stap hierin is het realiseren van een werkende pilot ‘Digitale werkomgeving’;
 • Het harmoniseren van (beleids-)processen en het implementeren van de werkomgeving met alle verandercomponenten (inclusief communicatie) van de werkomgeving bij in ieder geval 4 departementen (BZK, Financiën, SZW en VWS);
 • Het realiseren van een Europese Aanbesteding t.b.v. de verwerving van een Content Service Platform.

Opdrachtomschrijving

Een van de bestaande generieke voorzieningen moet worden vernieuwd aan de hand van nieuwe inzichten. Het huidige Document Management Systeem (DMS) is aan vernieuwing toe en hiervoor is een plan opgesteld. De eerste stap bestaat uit het uitvoeren van een aanbesteding.

Deze aanbesteding leidt tot een CSP-contract dat rijksbreed inzetbaar is (mantel), met o.a.:

 • gemeenschappelijke eisen, wensen en dienstverlening;
 • modulaire toepassing;
 • interoperabel; 
 • duurzaam toegankelijk.

De Werkgroep Requirements heeft als doel een set van interdepartementaal gedragen én getoetste requirements op te leveren voor het aanbesteden van het CSP. De aanpak hiervoor bestaat uit het in samenhang brengen van eisen/wensen van verschillende partijen naar één nieuw pakket van requirements. Om de specificaties goed te kunnen vastleggen en toetsen zijn inspiratiesessies (2023) en consultatiesessies (2024) gehouden om de functionele requirements te toetsen. De specificaties worden hiermee iteratief geüpdatet binnen het aanbestedingstraject. Een toekomstige stap wordt waarschijnlijk het toetsen en aanscherpen van de requirements tijdens een concurrentie gerichte dialoog.

Jouw werkveld

In deze opdracht leg je als informatieanalist de requirements van het nieuw aan te besteden CSP vast. Het betreft onder andere het aanscherpen, herstructureren en aanvullen van de requirements van stakeholders en het toepassen van een uniform begrippenkaders en naamconventies.

Verder werk je intensief samen en stem je af met vertegenwoordigers van verschillende ministeries, hun (taak)organisaties en andere overheden. Samenwerking en afstemming met de verschillende stelselpartijen is hierbij van groot belang, zoals de Shared Service Organisaties (SSO’s) SSC-ICT en RvIHH (voorheen Doc-Direkt) die de requirements t.a.v. het beheer mede opstelt.

Daarnaast geeft de informatieanalist op basis van ontwerpen, ervaring en expertise ondersteuning tijdens de concurrentiegerichte dialoog en de beoordeling van de leveranciers. Verder speelt de informatieanalist een belangrijke rol bij het creëren van het toekomstig migratiemodel waarmee gefaseerd en gecontroleerd de data en applicatiefuncties overgezet kunnen worden, wanneer de realisatiefase wordt opgestart. Hierbij hoort uiteindelijk ook de voorbereiding (en uitvoering) van een finale compliancy check, waarmee gecontroleerd wordt of de gerealiseerde oplossing in lijn is met de opgestelde eisen en wensen en architectuur.

Takenpakket

 • Aanvullen en in samenhang brengen van de huidige eisen en wensen van de deelnemende ministeries en hun uitvoeringsorganisaties;
 • Het uitvoeren van (discipline overstijgende) informatieanalyses;
 • Analyseren en structureren van deze requirements tot een nieuwe set, waarbij het zowel om de functionele als de niet-functionele requirements gaat;
 • Zorgdragen dat deze requirements passen binnen de architectuur IHH;
 • Zorgdragen van een eenduidig begrippenkader bij het opstellen en redigeren van de requirements;
 • Koppelen van de informatiecyclus aan de requirements;
 • Organiseren workshops, begeleiden van brainstormsessies, structureren van output;
 • Voorbereiden van communicatie en presentatie middelen;
 • Bijdragen aan (het mogelijk maken van) de beoordeling van leveranciers.

Eisen:

 • Kandidaat beschikt over HBO+ werk- en denkniveau dit is aantoonbaar middels een HBO diploma of 4 jaar werkervaring in de rol van informatie analist
 • Kandidaat beschikt minimaal over 4 jaar werkervaring als informatie analist m.b.t. eliciteren, documenteren, valideren en samenhang brengen van requirements (toetsbaar uit CV, motivatie)
 • Kandidaat heeft minimaal 4 jaar werkervaring op het gebied van architectuur en het uitvoeren van (discipline overstijgende) informatie analyses

Wensen:

 • De kandidaat is gewend om op verschillende niveaus te schakelen, rekening houdend met belangen, en daarin keuzes kan maken (aantoonbaar middels voorbeelden op het CV/motivatiebrief) 
 • De kandidaat is bekend met standaarden zoals AVG, BIO en DUTO, en Compliancy by Design 
 • De kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
 • Ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever

Competenties:

 • Organisatie sensitiviteit, omgevingsbewustzijn
 • Flexibiliteit (bewegen in een veranderende omgeving)
 • Analytisch
 • Nauwkeurig en gedegen
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken, netwerken
 • Oplossingsgericht
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 15 juli 2024, voor 11:15 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.