Utrecht
6 maand(en)
36 uur per week
15-7-2024
13-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Let op: Dit betreft een Detavast constructie

Rijkswaterstaat wil haar data centraal toegankelijk maken. Om dit te bereiken ontwikkelt Rijkswaterstaat het Centraal Toegangspunt Data (CTD). Hiermee krijgt het de beschikking over drie nieuwe (data) functies die aansluiten op de uitgangspunten van de datastrategie en de i-strategie van RWS.

Voor het CTD is er behoefte aan een meer geautomatiseerde aanpak voor het creëren en toepassen van metadata. D.m.v. trefwoord extractie (NLP) dienen de belangrijkste woorden of woordgroepen uit de verschillende databronnen te worden geïdentificeerd en geëxtraheerd. Met de geëxtraheerde trefwoorden worden de belangrijkste onderwerpen en thema's binnen een databron geïdentificeerd. Met deze trefwoorden (incl. synoniemen) wordt de beschikbare metadata van de verschillende databronnen verrijkt. Het uiteindelijke doel van deze opdracht is het beter vindbaar maken van de metadata.

Werkzaamheden:

De opdracht achter deze inhuur is te komen tot een meer geautomatiseerde aanpak voor het creëren en toepassen van metadata. Om dit te realiseren is (op hoofdlijnen) de volgende functionaliteit benodigd:

 • Tooling voor het geautomatiseerd genereren van metadata van de content in het CTD en voor het beschikbaar maken hiervan voor het verwerken in de metadata catalogus (Data 360). Dit betreft specifiek het koppelen van data-assets (databronnen, tabellen, datasets en dataproducten) aan twee zoekbomen. Eén zoekboom heeft de OTL als basis en de andere heeft een vakinhoudelijke indeling.
 • Tooling voor het indexeren van data in het CTD en deze trefwoorden opslaan in de metadata-catalogus (Data 360), zodat ook op deze trefwoorden gezocht kan worden. Deze tooling geeft aan welke velden geïndexeerd moeten worden.
 • Een geautomatiseerd proces om op basis van (1) periodiek nieuwe metadata van databronnen in het CTD te kunnen genereren.
 • Advies over hoe het CTD de gebruiker beter kan bedienen en zo mogelijk dit advies om te zetten in bruikbare producten. 
 • Documentatie van ontwikkelde producten ten behoeve van overdracht naar beheerders en gebruikers.

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

Werk- en denkniveau

 • WO of PhD-diploma in de richting van software engineering.

Kennis en ervaring

 • Ervaring op het gebied van software engineering. Kandidaat dient aantoonbaar ervaring te hebben in het schrijven van hoge kwaliteit Python code volgens strikte kwaliteitseisen (o.a. voor onderhoudbaarheid, uitlegbaarheid en reproduceerbaarheid van code en resultaten).
 • Ervaring met NLP en specifiek het extraheren van trefwoorden uit databronnen met het oog deze beter vindbaar te maken.
 • In een Agile setting, ervaring in het robuust, schaalbaar, testbaar en reproduceerbaar ontwikkelen van software binnen innovatieve data projecten met een data science component.
 • Ervaring met het werken met Python, NLP, Postgres, containerization, ci/cd, unit testing, OOP, rabbitmq, kubernetes.

Competenties:

Meest essentiële competenties:

 • Is analytisch
 • Is klantgericht
 • Is gericht op samenwerken
 • Is RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 12 juli 2024, voor 10:15 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.