Vrouwenpolder/Middelburg
12 maand(en)
18 uur per week
1-4-2024
13-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Rijkswaterstaat staat voor een grote onderhoudsopgave. Sluizen, stormvloedkeringen, bruggen, tunnels en viaducten stammen grotendeels uit de vorige eeuw. Het wordt de grootste onderhoudsopgave ooit in onze geschiedenis. Het renoveren en vervangen van de bestaande infrastructuur vraagt naast flinke investeringen om menskracht en specifieke kennis. Tijdens iedere renovatie benutten we tevens mogelijkheden om ons areaal veiliger en duurzamer te maken. De vervangings- en renovatieopgave in Zeeland betreft een groot aantal sluizen(complexen) en ook de Oosterscheldekering. 

Je wordt ingezet binnen Keringenteam III met als aandachtgebied de werktuigbouwkundige installaties van de Oosterscheldekering, in eerste instantie voor het project Hydraulische Installaties, waarbij alle hydraulische installaties van de cilinderaandrijvingen voor de 62 schuiven van de Oosterscheldekering gereviseerd/vervangen dienen te worden. De scope is afhankelijk van de resultaten verkregen uit de (voor)onderzoeken. Als technisch adviseur met specialisatie op het gebied van hydrauliek adviseer je binnen het technisch team op het gebied van aanleg, renovatie en het toekomstig onderhoud van de hydraulische installaties voor de Oosterscheldekering. 

Je geeft adviezen op basis van jouw inhoudelijke kennis en expertise en zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten en techniek in het project worden toegepast. Ook stel je uitgangspuntennotities, systeemspecificaties en kostenramingen op. Je werkt systematisch bij het doorvertalen van (klant)eisen naar verificatie- en validatieeisen met de bijbehorende toetsmomenten. Je hebt ervaring met het doorvertalen naar contractuele eisen voor vraagspecificatie techniek (VSE) en vraagspecificatie proces (VSP). Je beoordeelt/toetst ontwerpen (binnen het project Hydraulische Installaties is er sprake van een gemeenschappelijk traject met de opdrachtnemer als onderdeel van een tweefasen aanpak) op kwaliteit, evalueert en toetst de werkzaamheden aan de opdracht en overig gemaakte afspraken. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Verder signaleer je risico’s en afwijkingen en denk je mee over passende oplossingen. Voor jouw vakgebied ben jij het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor de opdrachtnemer. Je signaleert, analyseert en adviseert over ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en doet voorstellen om de uitvoering van het project en/of het proces te verbeteren. 

Meest essentiële competenties:

 • Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend
 • Plannen en Organiseren
 • Communicatieve vaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • Informatieanalyse
 • Oplossingsgericht werken
 • Samenwerkingsgericht

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding richting Mechanical Engineering/Werktuigbouwkunde met minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring.
 • De aangeboden kandidaat heeft een aantoonbare brede kennis en ervaring (≥ 5 jaar) met het systematisch ontwerpen, modelleren, realiseren, beproeven, testen en onderhouden van (veiligheidsgerelateerde) werktuigbouwkundige en hydraulische installaties door middel van RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) analyse/optimalisatie. Je hebt aantoonbare kennis m.b.t. het valideren van systemen middels verificatie- en validatieprocessen met bijbehorende toetsmomenten 
 • De aangeboden kandidaat heeft een aantoonbare brede kennis en ervaring op het gebied van advisering (≥ 5 jaar) m.b.t. component-, materiaalkeuzes, systeemarchitectuur en conditionering van werktuigbouwkundige en hydraulische installaties. Je hebt ervaring met het beoordelen van faalgedrag van systemen en componenten middels FME(C)A. Je hebt ervaring met het opstellen en uitvoeren van simulaties van hydraulische installaties. 

Wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring m.b.t. het doorvertalen van (klant)eisen naar contractuele eisen voor vraagspecificatie (VSE) en procesbeheersing (VSP)
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving (zoals de Waterwet, Machinerichtlijn/Arbeidsmiddelenrichtlijn en Arbowetgeving). 
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het plannen, organiseren en werken vanuit integrale projectteams.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met ontwerp ondersteunende software op gebied van systems engineering, zoals bijvoorbeeld Relitcs.
 • Kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van cv, motivatiebrief en/of mogelijk sollicitatiegesprek). 

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk X12juli 2024, voor 15:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 107,00 -115,00

Optie tot verlenging : Ja, 2x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.