Rotterdam
12 maand(en)
20 uur per week
1-9-2024
24-8-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Project ‘Over-bruggen’

Het project "Over-Bruggen" is onderdeel van het PPO cluster WNZ B-Vaarwegen en wordt gekenmerkt door een korte- en lange termijn aanpak voor het in stand houden van een groot aantal (stalen) vaste en beweegbare bruggen binnen de regio West-Nederland-Zuid (WNZ). Komend jaar wordt de projectopdracht uitgewerkt naar een projectaanpak waarbij een backoffice contract wordt ingekocht en een uitvoeringscontract wordt voorbereid. Daarnaast start de uitvoering voor het op korte termijn in stand houden van twee bruggen. De realisatie van de overige bruggen zal tot circa 2034 plaatsvinden. 

De opgave betreft - in eerste instantie – het realiseren van variabel onderhoud – van circa 14 (stalen) WNZbruggen totdat in de Vervanging en Renovatie-opgave (VenR), die bruggen definitief gerenoveerd of vervangen worden. Zie ook: Vervanging en renovatie | Rijkswaterstaat 

Door onderzoek en realisatie ten behoeve instandhouding kan de veiligheid worden gegarandeerd en worden voorkomen dat er ongeplande stremming gaat plaatsvinden.

Naast het variabel onderhoud aan WNZ-bruggen t.b.v. de veiligheid en beschikbaarheid, is er een mogelijkheid om dit soort onderhoud in beperkte mate en bij uitzondering ook uit te voeren voor niet-VenRbruggen. 

Projectteam

Je komt in een mixed team te werken waar zowel GPO-ers, PPO-ers als externen werkzaam zijn (voorbeeldproject voor “De Werf”). Daarnaast zijn de raakvlakken met de diverse VenR- en onderhoudsteams groot. De samenwerking met in deze constellatie vraagt daarom om een pro-actieve inzet en flexibiliteit. Je wordt verwacht te kunnen schakelen tussen projecten in de contractvoorbereiding en projecten in de uitvoering. 

Opdrachtomschrijving

Het projectteam cluster WNZ B-Vaarwegen zoekt een inhoudelijk deskundige, zelfstandige, pro-actieve en ervaren technisch adviseur met een brede technische afiniteit, waaronder Staal, geleide rail Beton en Verhardingen (Asfalt, Slijtlagen). Als adviseur maakt onderdeel uit van de discipline technisch management, onder de verantwoordelijkheid van de Technisch Manager (TM) en adviseer je de TM en het team op de genoemde technische aspecten met het oog op planning en realisatie..

Momenteel worden maatregelen voor meerdere stalen bruggen voorbereid (verwachting uitvoering in 2024 / 2026). Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met het ingenieursbureau en de Realisatie Opdrachtnemer. 

Werkzaamheden

 • Je levert een constructieve inhoudelijke bijdrage op de aspecten verhardingen (w.o. slijtlagen, Asflat), geleide rail en lasprotocollen t.b.v. brug X / Y / Z.
 • Je levert een bijdrage bij het opstellen van de werken en uitvoeringsplanning t.b.v. brug X / Y / Z.
 • “challengen” van de planning en uitvoeringsplannen en methodieken van de opdrachtnemer t.b.v. brug X / Y / Z.
 • Je draagt alternatieve uitvoeringsmethodieken voor de onderhoudsopgave t.b.v. brug X / Y / Z aan en werkt deze uit.
 • Je voert (kwaliteits)toetsingen uit tijdens werkzaamheden en toetsing van de kwaliteitsrapportages van de opdrachtnemer.
 • Je stelt een lange termijn (realisatie) planning op - door scope vaststelling – van de overige 10 bruggen.
 • Je organiseert / draagt bij aan overleggen t.b.v. invulling scope lange termijn.

Competenties

 • Anticiperen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerkvaardigheid
 • Innovatief handelen
 • Snel schakelen
 • Samenwerken

Kennisgebieden

 • Civiele techniek
 • Staal, Beton en Verhardingen
 • Duurzaamheid
 • Asset management / areaalbeheer
 • Uitvoering en realisatie

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO-opleiding Civiele techniek.
 • Kandidaat beschikt over een certificaat VCA-VOL
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met voorbereiding en realisatie (uitvoering) van een civiel (kunst)werk (staal / beton / verhardingen) aan zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgeverszijde
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het technische aspect van contractvoorbereiding en Opleverproces van werken (onderhoud) aan bruggen, wegen en/of viaducten
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het technische aspect van werkvoorbereiding en realisatie van werken (Onderhoud) aan bruggen wegen en/of viaducten gelegen in het areaal van Rijkswaterstaat. 

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met de Rijkswaterstaat werkwijze en organisatie
 • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het werken in een bouwteamachtige samenwerking (RWS / Realisatie opdrachtnemer).
 • Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van cv, motivatiebrief en/of mogelijk sollicitatiegesprek). 

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 23 augustus 2024, voor 07:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 107.-/ € 115

Optie tot verlenging : Ja, 2 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht.

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.