Leeuwarden
12 maand(en)
16 uur per week
1-5-2024
17-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Deze vaarweg wordt technisch en functioneel op orde gemaakt door middel van verschillende projecten. Eén van deze projecten betreft het op orde maken van de kanaalvakken. Binnen dit project wordt een grote Vervanging en Renovatie opgave in fasen uitgewerkt en uitgevoerd. Werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld het vervangen van oeverconstructies, geleidewerken, herinrichten van ligplaatsen en het verdiepen en verbreden van het vaarwegprofiel zodat de beroepsvaart een veilige en vlotte doorvaart heeft.

Om deze waterbouwkundige opgave uit te voeren wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld welke gefaseerd ten uitvoer wordt gebracht. Binnenkort zal het eerste Design en Construct Contract op de markt worden gebracht (Fase 1). Parallel met deze uitvoering werken we aan de planstudie en de contractvoorbereidingen om het volgende realisatiecontract voor Fase 2 omstreeks 2027 op de markt te kunnen brengen.

Voor zowel Fase 1 als Fase 2 zijn er grote aantallen raakvlakken met Kabels & Leidingen geconstateerd. Deze Kabels & Leidingen moeten worden geconditioneerd zodat de werkzaamheden veilig en toekomstbestendig kunnen worden uitgevoerd. Er dient te worden uitgezocht welke maatregelen nodig zijn en welke procedures en afspraken er gemaakt moeten worden.

Als Adviseur Kabels & Leidingen ben jij onderdeel van het technisch- en omgevingsteam van Opdrachtgever Rijkswaterstaat en schakel je tussen operationeel en tactisch niveau. Vanuit jouw expertise:

 • Coördineer je de diensten die (moeten) worden geleverd door adviesbureaus, zorg je voor een inhoudelijke opdrachtomschrijving en dat de opgeleverde producten aan de juiste eisen voldoen;
 • Behartig je de belangen van Rijkswaterstaat en zorg je dat de juiste procedures worden gevolgd en afspraken worden vastgelegd en onderhouden;
 • Werk je in een context van parallele werkzaamheden door aannemers, ingenieursbureau’s, specialistische adviesbureau’s en kabels & leiding eigenaren;
 • Adviseer en signaleer je de effecten op de projectbeheersingaspecten zoals kosten, planning en risico’s.

Meest essentiële competenties

 • Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Gestructureerd

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met uitgevoerde projecten en de projectorganisatie van Rijkswaterstaat 
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over beschikbare kennis van de telecomen omgevingswet (of voormalige NKL ’99)
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over 4 jaar ervaring met procedures rondom conditionering K&L

Wensen:

 • De kandidaat beschikt over een netwerk binnen Kabels & Leiding Eigenaren en gespecialiseerde adviesbureaus in Regio Noord Nederland
 • De kandidaat beschikt over ervaring met K&L werkzaamheden bij vaarwegen

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 16 juli 2024, voor 10:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 95,- / € 103,75

Optie tot verlenging : Ja, 3 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.