Utrecht
6 maand(en)
18 uur per week
15-7-2024
13-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Gevraagd wordt om met gedegen en actuele kennis van cultuurhistorie (historische (steden)bouwkunde en historische geografie) en landschap bij te dragen aan de werkzaamheden van het team Cultureel Erfgoed. Concreet:

 • voer je voortoetsen uit voor cultuurhistorie en landschap bij verkenningen en planuitwerkingen van projecten binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), bij KRW-projecten, PAGW en energieprojecten. 

De toetsing is een gefaseerd proces en omvat twee toetsmomenten na oplevering van de producten (i.h.k.v. verkenning, planuitwerking, KRW, PAGW of energieproject). De toetsing vangt aan met een startoverleg dat aan de verkenning of planuitwerking voorafgaat. In de voortoets worden het (de) onderzoeksrapport(en) en de vertaling daarvan in de procedurerapporten (zoals MER, projectbesluit) door WVL getoetst aan de vigerende wet- en regelgeving, aan aanvullende RWS richtlijnen en kaderskaderdocumenten, en aan de uitgangspunten van het project. De tekortkomingen en afwijkingen worden in een toetsrapport vastgelegd en teruggekoppeld naar de Opdrachtgever van de verkenning of planuitwerking binnen de gestelde termijn. De bevindingen in het toetsrapport worden vervolgens besproken in een voortoetsoverleg of tijdens een apart (specialisten)gesprek. Na verwerking van het commentaar vindt de eindtoets plaats: hierin wordt de verbetering van het onderzoek o.b.v. de voortoetsbevindingen en de onderbouwing van het project in het toetsrapport gecontroleerd. 

 • adviseer je aanleg-, vernieuwings- en onderhoudsprojecten over een zorgvuldige omgang met cultuurhistorie en landschap, bijvoorbeeld over bestaande wet- en regelgeving en richtlijnen.

Je draait als voorwaardig teamlid mee en draagt bij aan het uitvoeren van voortoetsen en adviseringen vanuit jouw expertise van cultuurhistorie en landschap.

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaren kennis van en werkervaring met producten en diensten op het gebied van cultuurhistorie en/of landschap.
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO of WO studie op het gebied van cultuurhistorie en/of landschap.
 • Kandidaat is goed bekend met relevante wet- en regelgeving (o.a. Erfgoedwet, Omgevingswet, Europees Landschapsverdrag, Nota Ruimte, Mooi NL), en kaders en richtlijnen.  

Wensen:

 • Kandidaat heeft ervaring met het beoordelen van producten en diensten op het gebied van zowel cultuurhistorie (historische (steden)bouwkunde en historische geografie) als landschap.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ook affiniteit met archeologie en gebouwd erfgoed.
 • Kandidaat is resultaatgericht, ziet ontwikkelingen en weet kansen samen met collega’s te benutten voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Competenties:

 • Teamspeler
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift
 • Deskundig
 • Verbindend

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 12 juli 2024, voor 11:30 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 88,75 / € 99,50

Optie tot verlenging : Ja, duur nog niet bekend - optie wel aanwezig

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.