Roermond
12 maand(en)
24 uur per week
1-8-2024
17-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

In de periode 1926-1936 is in de Maas een samenhangend systeem, van 7 stuwen aangelegd. Deze stuwen zijn bijna 100 jaar oud en bereiken het einde van hun levensduur. Om te bepalen wat de beste oplossing is voor de stuwen op de lange termijn is eind 2021 het project Vervanging en Renovatie (VenR)-Stuwen Maas gestart. De planfase van dit project kent 3 fases, fase A, B en C. 

Planfase A is de definitiefase en eindigt met een plan van aanpak voor fase B. Planfase B is de verdieping en eindigt met het advies voor vervanging of renovatie per stuw. Fase C is de fase waarin keuzes voor vervanging of renovatie verder worden uitgewerkt tot een maakbare oplossing per stuw. Fase C eindig met beslismoment 2 (BM2) waarna de realisatiefase start.

Eind 2023 is fase A door het projectteam afgerond inclusief een plan van aanpak voor fase B.

Planfase B bestaat uit drie volgordelijke hoofdstappen:

 1. Inventariseren en analyseren;
 2. Bepalen oplossingsrichtingen;
 3. Afwegen en advies instandhouden/renoveren/vervangen.

Voor de uitvoering van planfase B is een optimale inzet van marktpartijen/ingenieursbureaus noodzakelijk. Als contractadviseur/-schrijver bepaal je samen met de contractmanager en inkoopadviseur de meeste geschikte contracvorm bij deze uitbesteding.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het contract en het aanbestedingsdossier en levert een bijdrage aan het inkoopplan en aanbestedingstraject. Tevens ondersteun je bij het opstellen van het contractbeheersplan en contractbeheersing.

Meest essentiële competenties

 • Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer,ondernemend en verbindend
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Doorzettingsvermogen
 • Plannen en organiseren
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Accuraat

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaren kennis van en werkervaring met contractaangelegenheden van grote/complexe infrastructurele projecten waaronder het opstellen van contracten en contractadvies.
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een opleiding op HBO niveau

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met Systeemgerichte Contract Beheersing.
 • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met geïntegreerde contractvormen, uitbesteding ingenieursdiensten en planstudieprojecten.
 • Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van cv, motivatiebrief en/of mogelijk sollicitatiegesprek).

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 16 juli 2024, voor 09:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 103,50/ € 110,75

Optie tot verlenging : Ja,  6x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht.

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.