Groningen
6 maand(en)
36 uur per week
1-7-2024
16-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

IMG heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de toepassing van Artificial Intelligence (AI) ten behoeve van objectherkenning in foto’s bij de opname van mijnbouwschade. Tijdens deze studie is de praktische toepasbaarheid getoetst van de detectie van mijnbouwschade in diverse materialen. IMG heeft op basis van deze studie besloten te investeren in de ontwikkeling van geautomatiseerde schadedetectie in foto’s die door deskundigen in het veld worden gemaakt en de inbedding hiervan in haar schadeopnameproces. Van 2021 tot en met 2023 heeft hiervan de ontwikkeling van verschillende AI modellen plaatsgevonden in het kader van fotoherkenning. Deze uitvraag gaat over het structureel uitrollen van de verschillende modellen en inbedding in het schadeopnameproces en het verder ontwikkelen van bestaande en nieuwe toepassingen.

Doelstelling:

 • Het samen met het management en materiedeskundigen richting geven aan de verdere ontwikkeling van AI, i.h.b. fotoherkenning en de inbedding in de primaire processen van IMG;
 • Het implementeren, support leveren, onderhouden en verder ontwikkelen van de de bestaande AI modellen;
 • Het doorontwikkelen en verder volwassen maken van de verwerkingsstraat voor het automatisch hertrainen en implementeren van modelupdates, inclusief de kennisoverdracht van de AI modellen en de verwerkingstraat aan IMG.

Opdracht: Van de Adviseur AI ontwikkeling worden de volgende activiteiten gevraagd:

 • Advisering aan het IMG management voor de volgen koers, met input van deskundingen binnen IMG en in het veld, ten aanzien van de doorontwikkeling van fotoherkenning;
 • Inbrengen van deskundigheid op het vlak van AI, in het bijzonder beeldherkenningsmodellen, het uitvoeren van ontwikkelwerkzaamheden, het annoteren van trainingsdata en het productie gereed maken van modellen voor de ICT partner van IMG;
 • Het leveren van een bijdragen aan sprint-demo's, stand-ups en retrospectives;
 • Het samen met de product owner bijhouden van een sprintplanning en backlog van de werkzaamheden;
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan voortgangsrapportages voor het IMG management;
 • Het overdragen van kennis en kunde aan IMG medewerkers ten behoeve van het beheer van de ontwikkelde AI modellen

Achtergrond opdracht

Sinds de start van IMG is een stijgende trend in het aantal schademeldingen , welke tijdrovend en momenteel nog arbeidsintensief zijn. IMG is continue bezig met het verkorten van de doorlooptijd, het simplificeren van het primaire proces en het zoeken naar mogelijkheden om dit met moderne ICT middelen te ondersteunen. Daarnaast is het van groot belang deze afwikkeling op een consistente en kwalitatief hoogstaande wijze uit te voeren, teneinde het aantal bezwaarprocedures verder terug te brengen. Als onderdeel van deze voorbereiding worden deskundigen in het veld uitgerust met moderne ICT middelen en wordt geïnvesteerd in innovaties als foto- en schadeherkenning om de doorlooptijd van het opstellen van schaderapporten te verkorten en de consistentie van het schadeopnameproces te verhogen.

Over de klant:

Kansen voor Nederland, kansen voor jou. Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen! Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op. Klik hieronder voor het bekijken van de video van RVO. https://www.youtube.com/watch?v=pzcK1a_SVUM

Eisen:

 • WO opleiding 
 • Medior data science kennisniveau, afgeronde masterstudie en/of Phd in technische studie 
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken in teamverband als AI en LLM / fotoherkenningsdeskundige aan praktijktoepassingen;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het inbedden van AI modellen in primaire processen en het opschalen van deze modellen;
 • Minimaal 2 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid
 • Minimaal 3 jaar in staat tot het presenteren van resultaten voor zowel technisch als een niet-technisch publiek

Wensen:

 • Kennis in image recognition gerelateerde technologien en modellen en large language modellen.
 • Kennis van het Gronings gasdossier en de regelingen
 • Ervaring met gegevensuitwisseling tussen Rijksoverheden en het schaalbaar maken en productionaliseren van data science producten binnen organisaties
 • Ervaring het opdelen van complexe ontwikkelvraagstukken in uitvoerbare delen

Competenties:

De volgende softskills worden verwacht:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden,
 • Teamplayer (kan desgewenst ook zelfstandig werken),
 • Klantgericht,
 • Proactieve werkhouding
 • Stressbestendig,
 • Doorzettingsvermogen

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 15 juli 2024, voor 17:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Let op: De aanvraag betreft een ondersteunde rol en volgt instructies op van leidinggevende. Dit past niet binnen de wet DBA. Hierdoor is het niet mogelijk om ZZP'ers te contracteren. Eventueel geïnteresseerde ZZP'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= in loondienst) laten aanbieden door Circle8. Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met Vera van Soelen